หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 (ดู : 2) 19 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 (ดู : 1) 19 ส.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 10) 10 ส.ค. 2565
สัญญาจ้าง (ดู : 10) 3 ส.ค. 2565
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ 2565) (ดู : 24) 19 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ดู : 32) 11 ก.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 30) 7 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำ เชื่อมต่อระบบประปา ม.9 เชื่อม ม.1 (ดู : 26) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง ม.6 (ดู : 45) 22 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยตารุณ ม.7 (ดู : 38) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 (ดู : 34) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง ม.6 (ดู : 33) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงแนวท่อประปา ม.2 (ดู : 38) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ ๘ (ดู : 52) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาชม หมู่ที่ ๗ (ดู : 50) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงแนวท่อประปา ม.2 (ดู : 54) 27 พ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง ม.7 - 8 (ดู : 64) 24 พ.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาชม ม.7 (ดู : 52) 20 พ.ค. 2565
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ 2565) (ดู : 67) 18 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยราชพฤกษ์ ม.11 (ดู : 87) 30 มี.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 55) 14 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยเสมา ม.8 (ดู : 102) 7 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยห้วยหลุง ม.1 (ดู : 113) 28 ก.พ. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยเสมา ม.8 (ดู : 113) 21 ก.พ. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุง ม.1 (ดู : 131) 11 ก.พ. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 162) 2 ก.พ. 2565
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ 2564) (ดู : 130) 25 ม.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ดู : 40) 27 ต.ค. 2564
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ 2564) (ดู : 196) 11 ต.ค. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8 (ดู : 198) 29 ก.ย. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมู่ที่ 5 (ดู : 196) 29 ก.ย. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 -8 (ดู : 198) 29 ก.ย. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 (ดู : 206) 29 ก.ย. 2564
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564) (ดู : 178) 14 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) (ดู : 198) 28 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ 2564) (ดู : 241) 21 เม.ย. 2564
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยตาสิทธ์ ม.2 (ดู : 264) 10 มี.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 278) 3 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 393) 19 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1-2, 4-11 (ดู : 304) 18 ก.ย. 2563
ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน หมู่ท่ี 9 (ดู : 303) 18 ก.ย. 2563
ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว ม. 1-2,4-11 (ดู : 203) 16 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา (ดู : 203) 9 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 11 (ดู : 207) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 10 (ดู : 205) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 9 (ดู : 194) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 8 (ดู : 180) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 7 (ดู : 185) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 197) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 175) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 208) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 177) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 182) 28 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (เพิ่ม) (ดู : 174) 26 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563(เงินอุดหนุน) (ดู : 189) 19 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 (ดู : 212) 24 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs