หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร 
นายเธียรชัย สายน้ำใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
(081970-0633)

ข่าวประชาสัมพันธ์    /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ดู : 11)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ดู : 19)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 16)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy (ดู : 19)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู : 17)
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 30)
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 226)
ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ปลอดบุหรี่ (ดู : 100)
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 359)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 415)
ดูทั้งหมด 
ประกาศ     /องค์การรบริหารบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 (ดู : 12)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลลำเลียง เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) (ดู : 91)
ประกาศ อบต.ลำเลียง เรื่องรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณ ของ อบต.ลำเลียง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 83)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 79)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  (ดู : 91)
ดูทั้งหมด 
การจัดซื้อจัดจ้าง     /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  (ดู : 14)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง  (ดู : 11)
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (ดู : 12)
ดูทั้งหมด 

ภาพกิจกรรม          า /องค์กรบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 
 
ประชุมพนักงานครั้งที่ 3/2566
อ่านรายละเอียด
 
ดูทั้งหมด 
แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ลำเลียง
   
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 125)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 174)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 168)
ดูทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม      อปท.จังหวัดระนอง
หนังสือสั่งการ  อปท.จังหวัดระนอง
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                  อบต.ลำเลียง  
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง คลิ๊กที่นี่
 
     
     
     
   
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : saraban@lumliang.go.th
lumliang125@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs