หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 0) 1 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก (ดู : 4) 23 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ดู : 13) 12 พ.ค. 2566
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง (ดู : 11) 28 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (ดู : 12) 26 เม.ย. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (ดู : 22) 26 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก (ดู : 6) 11 เม.ย. 2566
ประกาสผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ 2566) (ดู : 14) 7 เม.ย. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 30) 14 มี.ค. 2566
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ 2565) (ดู : 84) 6 ม.ค. 2566
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง ม.8 (ดู : 84) 29 ธ.ค. 2565
สัญญาจ้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปา ม.10 เชื่อมต่อ ม.7 (ดู : 71) 29 ธ.ค. 2565
สัญญาโครงการระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางซอยห้วยสะท้อน ม.4 (ดู : 76) 29 ธ.ค. 2565
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ม.2 (ดู : 70) 29 ธ.ค. 2565
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง ม.3 (ดู : 44) 29 ธ.ค. 2565
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บ้านลำเลียง (ดู : 30) 29 ธ.ค. 2565
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (ดู : 28) 29 ธ.ค. 2565
สัญญาซื้อหินคลุก (ดู : 28) 28 ธ.ค. 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยเครื่องยนต์ดีเซล (ดู : 86) 30 พ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก (ดู : 111) 29 พ.ย. 2565
ประกาศยกเลิกการประกาศประกวดราคา (ดู : 94) 21 พ.ย. 2565
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ 2565) (ดู : 157) 20 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวันย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเพาะเจาะจง (ดู : 130) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน สำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน อายุ 3 - 5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 120) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ สำหรับโครงการสนับสนุนหนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเพาะเจาะจง (ดู : 123) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ สำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเพาะเจาะจง (ดู : 116) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเพาะเจาะจง (ดู : 104) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเพาะเจาะจง (ดู : 85) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเพาะเจาะจง (ดู : 83) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเพาะเจาะจง (ดู : 90) 16 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคารถขุดตีนตะขาบ (ดู : 94) 16 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือน (ดู : 95) 16 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย (ดู : 80) 16 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบดล้ดเหล็กแบบสั่นสะเทือน (ดู : 79) 14 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย (ดู : 80) 14 ก.ย. 2565
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (ดู : 80) 14 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก ม.6 (ดู : 101) 7 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง ๘ (ดู : 99) 6 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 (ดู : 105) 5 ก.ย. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 105) 2 ก.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 (ดู : 123) 19 ส.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 (ดู : 105) 19 ส.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 119) 10 ส.ค. 2565
สัญญาจ้าง (ดู : 132) 3 ส.ค. 2565
ประกาสผลผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ 2565) (ดู : 140) 19 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ดู : 143) 11 ก.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 215) 7 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำ เชื่อมต่อระบบประปา ม.9 เชื่อม ม.1 (ดู : 129) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 136) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง ม.6 (ดู : 141) 22 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยตารุณ ม.7 (ดู : 132) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 (ดู : 164) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง ม.6 (ดู : 129) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงแนวท่อประปา ม.2 (ดู : 125) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ ๘ (ดู : 140) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาชม หมู่ที่ ๗ (ดู : 136) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงแนวท่อประปา ม.2 (ดู : 144) 27 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : saraban@lumliang.go.th
lumliang125@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs