หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 12 คน
ประกาศวันที่  27 เมษายน 2566
🏃‍♂️🏃‍♀️ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ "ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี" เพื่อหาเงินรายได้จากค่าสมัครฯ สมทบในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และมูลนิธิชัยพัฒนา
🔴รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566
🟠ช่องทางในการสมัคร
👉สมัครด้วยตนเอง (ในวัน/เวลาราชการ) ได้ที่
1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง โทร. 077-800131, 063-2066100-2
2. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
3. สำนักงาน/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง ทุกแห่ง
👉สมัครทางออนไลน์ ได้ทาง QR-Code หรือทางเพจ Facebook ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : saraban@lumliang.go.th
lumliang125@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs