ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
88
30 สิงหาคม 2566

⚖️⚖️ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ⚖️⚖️
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว
🎯วัตถุประสงค์🎯
🔸เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและไร้ทุจริตในองค์กร
🔸เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายเงิน
...............................
ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th
แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง
ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️