กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายสัญชัย เชาว์เครือ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายวงศกร เมฆานวกุล

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • - ว่าง -

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวมัสยา สังโสม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ