ภาพกิจกรรม
ครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566
71
25 สิงหาคม 2566

🛟🛟องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566🛟🛟
✨โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาชนในพื้นที่ตำบลเลียงและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการจมน้ำ
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี มีหลักสูตรดังนี้
🔸กฎความปลอดภัยทางน้ำ
🔸ทักษะการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน CPR
🔸ฝึกปฏิบัติ ทักษะการช่วยคนจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น (แบบแห้ง)
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วันสุดท้ายของการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในวันนี้เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ฝึกการลอยตัวและการช่วยเหลือตนเองจากสถานการณ์จมน้ำ
🙏ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้
...............................
ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th
แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง
ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️