ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สามประจำปี 2566
74
18 สิงหาคม 2566

🏵🏵วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.🏵🏵
นายอรุณ อภิรักษ์วรากร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สามประจำปี 2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีเจ้าหน้าที่จากชลประทานระนองที่ 14 และสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำเลียง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
...............................
ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th
แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง
ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️