ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
337
20 พฤศจิกายน 2566

🫶🫶 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. 🫶🫶

นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอกระบุรี และนายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง นำจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา โดยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ บริเวณหน้าโรงเรียนสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

🙏🙏องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท พี. เจ. ปาล์มออย จำกัด และชาวบ้านหมู่ที่ 10 ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ในการดำเนินกิจกรรมฯ

#จิตอาสา

#เราทำความดีด้วยหัวใจ

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎☎