ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
339
13 มกราคม 2567

👧🏻👦🏻วันที่ 13 มกราคม 2567👧🏻👦🏻

นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง