ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมขอรับมาตรฐาน GAP
333
23 มกราคม 2567

☘️🌳โครงการฝึกอบรมขอรับมาตรฐาน GAP☘️🌳

ในวันที่ 23 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมขอรับมาตรฐาน GAP โดยนายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มอบหมายให้นายบุญเรือง อัตตะภิญโญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เป็นประธานในพิธีเปิด

☀️การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้☀️

1. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP

2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น

#งานพัฒนาชุมชนอบตลำเลียง

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️