ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ ซอยห้วยกำ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10
20 ตุลาคม 2566

362