ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-05

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-22

เทศบาลตำบลน้ำจืด

จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำคนพิการภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

เทศบาลตำบลบางนอน

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้านอรชุน (แยกซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

เทศบาลตำบลหงาว

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

เทศบาลตำบลปากน้ำ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04